Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de demo
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Formulari de consultes

Sou a:

Inici

>>

Tràmits i gestions

>>

Instància genèrica

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatDades de la Sol·licitudSeleccioni l'Unitat de Treball:Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud


Política de protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb l'article 5 de LOPD, us informem que les vostres dades s'han incorporat al fitxer "Registre d'entrada i sortida de documents", la finalitat del qual és registrar les entrades i sortides de documents de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En el supòsit de les sol·licituds de participació en la convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny, s’han incorporat al fitxer "Premis", que té per finalitat gestionar la informació personal de les sol·licituds que es presenten a l’APDCAT per a la convocatòria dels premis i concursos que convoca l'Autoritat. En el supòsit d’escrits relatius a expedients tramitats per l’Àrea d’Inspecció, s’han incorporat al fitxer ”Expedients de tutela de drets, d'inspecció i sancionadors”, la finalitat del qual és tramitar els expedients d'inspecció, sancionadors i de tutela d'exercici de drets que tramita. En el supòsit de les sol·licituds de còpia del contingut dels fitxers inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, s’han incorporat al “Registre de Protecció de Dades de Catalunya”, la finalitat del qual és tramitar i donar publicitat als fitxers de dades de caràcter personal i dels codis tipus de les entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat. En el supòsit de comunicacions de la designació del delegat de protecció de dades, les vostres dades s’utilitzaran per mantenir la vostra relació amb l’APDCAT, als efectes d’aquesta comunicació.

 

El responsable dels fitxers és la Direcció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del formulari electrònic que trobareu a https://seu.apd.cat/ca/tramits/arco, o bé mitjançant una comunicació escrita, adreçada a la Direcció de l'Autoritat (c/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 de Barcelona).


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. |

Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.